[logiciel creation site] [creation site web] [creation site internet] [0 0 1 1 1 1 1 0 640 480]
[Linschoten op oude landkaarten]
[Page 1]
[Page 25]
[0 0 1 1 1 1 1 0 640 480]
[0 0 1 1 1 1 1 0 640 480]
[0 0 1 1 1 1 1 0 640 480]
[Page 8]

Dit is geen landkaart en hoort dus eigenlijk niet in het rijtje thuis, maar dit schilderij, dat is gemaakt naar aanleiding van het beleg van Woerden 1575-1576, geeft zoveel details weer van deze omgeving dat hij hier wel op zijn plaats is. Het origineel stamt uit circa 1600 en hangt in het Gemeentehuis te Woerden. Rond 1680 is er een prent gemaakt naar het origineel, welke hier getoont wordt. Dit schilderij bevindt zich in het boek: ‘ Hugo de Groots Nederlandsche Jaerboeken en HistoriĆ«n’
Naast Woerden dat groot in het midden te zien is en Kamerik op de voorgrond, zijn op de achtergrond Oudewater en Waarder te zien. Geheel links is Linschoten te vinden. Rechts staat nog net Zegveld op de kaart.
Het onder water laten lopen, of inunderen van grote stukken land, behoorde tot de verdedigingsstrategie van de Hollanders. Op de hoger gelegen delen werden verdedigingsschansen gebouwd, waaronder de schans van Linschoten, geheel links op deze prent.
De tachtigjarige oorlog, 1586-1648, waarin de Spanjaarden Holland probeerde te onderwerpen, ging met extreem veel geweld gepaard. De Hollanders, onderleiding van Willem van Oranje verzette zich hevig.
De Spanjaarden belegerden verschillende steden, soms jaren lang, wanneer de steden uiteindelijk werden ingenomen werd het merendeel van de bevolking uitgemoord en de stad geplunderd, zoals Oudewater overkwam in 1575. Het beleg van Woerden duurde van 8 september 1575 tot 24 augustus 1576. Woerden bleef de meeste ellende bespaard doordat de legers die de stad belegerden plotseling elders nodig waren en de belegering van de stad Woerden werd opgeheven.

Nummering met namen onderaan de prent:
1   Het slot
2   Nieuwe dyk
3   Kruisschans
4   Nieuwebrughsche schans
5   De Fokkaerts van Augsburgs Leeger
6   Sekveldt
7   Geldersche kaade
8   Kaameryk
9   Kaamerykse Sluis
10 Linschooten
11 Vossenschans
12 Pytaanenschans
13 Kromwykerschans
14 Woerder schans
15 Kattenbroeker dyk
16 De Ryn