Bron: Groene Hart Archieven                                          terug

Kaart van het gebied, waarin gelegen zijn Woerden, Polanen, Linschoten en Oudewater

 

Locatie Woerden
Datering 1550 -1552
TechNet ms. gekleurd (papier op linnen)
Formaat 32 x 42
Opmerkingen -- - Datering: ca. 1550, naar analogie van een vrijwel identieke kaart in het Hoogheemraadschap van Rijnland (inv.nr. 9038), die op 1552 gedateerd is. - Enorme vertekening van de kaart. De schaal is slechts bij grote benadering aan te geven. - Mogelijke interpretatie van de aangebrachte kleuren: blauw = waterwegen, lichtgrijs = wegen, donkergrijs = dijken. - De topografische weergave is niet conform de werkelijkheid. - Fouten, zowel in ligging als orientatie, zoals bijv. van Oudewater t.o.v. Woerden en Linschoten (zie ook 2223 A 2). - De afbeelding van de torens van Woerden en Oudewater vertonen grote overeenkomst met die op kaart 2223 A 1, gedateerd ca. 1520. - De kaart is gerestaureerd. - Watermerk: nog te bepalen. - Verso: A31 2 X I
Instelling Streekarchief Midden-Holland
Stamnummer 2223 A 3

teksten:

Tekst: De teksten zijn als volgt getranscribeerd:

- hier is gheen hoghen dijck en is wechgegraven bij die van Woerden in haer beleg - Nieu weg na der Goule - Hier leyt noch hooghen dijck - Helm wech - Stigt hooglant -  Polanen - 't lant redelijk hoog - Linsgoten - De egherdijk is breet 2-3-4 6 ...... roeden ..... lager als t lant, het lant .... hoog van kleigront - doijr sluijs - den IJseldijck - 't huis ten Nes - Oudewater