Linschoten op oude landkaarten

Zeer fraaie oude landkaarten van de omgeving Linschoten!


Wie visueel steeds verder terug wil in de tijd zal voor de tijd van het foto- en film tijdperk terecht komen bij oude pentekeningen en landkaarten.

Voor het bekijken van een aantal oude pentekeningen van Linschoten is er een link geplaatst naar de desbetreffende pagina op deze site.

Op deze pagina' s vindt u een aantal oude landkaarten waarop Linschoten staat aangegeven. De oudste dateert van 1498.

De vroege landkaarten werden veelal vervaardigd om de waterhuishouding van bepaalde gebieden in beeld te brengen. Ook werden kaarten vervaardig om onderlinge conflicten in een bepaalde streek beter in kaart te brengen. De vervaardigers van deze kaarten eigende zich een grote mate van vrijheid van inzicht toe, waardoor de geschetste situatie nogal eens afweek van de werkelijkheid. Het leverde echter voor de liefhebber van oude landkaarten soms ware kunstwerken op.

In onze omgeving ging het bij het vervaadigen van kaarten vooral om de waterhuishouding van de Oude Rijn en de Hollandse IJssel. Landconflicten waren er hier genoeg aangezien deze streek precies op de grens van het Graafschap Holland en het Bisdom Utrecht lag. 


  

Er hing vaak veel af van het werk van landmeters. Landmeters en kaartenmakers waren dan ook belangrijke mensen met een hoog aanzien. Ze beschouwden zichzelf als deskundigen en kunstenaars.


In de zestiende eeuw begon de cartografie zich te ontwikkelen tot een echte bedrijfstak. Opdrachtgevers waren onder andere landheren die hun gebieden ter verdediging goed in kaart wilden hebben gebracht.


De driehoeksmeting waarmee de landmeters in de zeventiende eeuw werkten zorgden voor nog nauwkeuriger kaarten. Opdrachtgevers eisten ook steeds fraaiere kaarten met bijvoorbeeld wapenschilden erop om hun status aan te geven.


In de eeuwen daarna ontwikkelde de cartografie zich steeds verder. De definitie van cartografie volgens het woordenboek luidt: Het toegankelijk en hanteerbaar maken en overdragen van ruimtelijk informatie, met nadruk op de visualisatie en interactie, afgestemd op het oplossen van ruimtelijke problemen.