Page 30

Het jaar 1672 staat in de Nederlandse geschiedenis bekend als het rampjaar. In dit jaar begon de Hollandse Oorlog en werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen M√ľnster en Keulen. De oorlog duurde 17 maanden. De Nederlanden hadden ter verdediging een waterlinie aangelegd. Door grote stukken land onder water te laten lopen werd de vijand tegengehouden. Later bleek deze waterlinie nogal wat hiaten te bevatten. Op deze kaart uit circa 1690 van de Universiteitsbibliotheek van Leiden, gemaakt door Menno van Coehoorn, is de situatie weergegeven zoals de nieuwe waterlinie eruit zou moeten zien en waarbij te zien is welke stukken land onder water te zetten waren. In de buurt van Linschoten is goed te zien dat daar een hoog stuk land droog ligt. Bij deze zwakke plek werd een nieuwe schans gebouwd bekend als de linie van Linschoten (aangegeven met een gekartelde lijn). De schans werd echter pas in 1792 gebouwd en deed dienst tot ongeveer 1815.

terug