Langs de Linschoten           terug naar boekenpagina

                                                   Grepen uit de historische ontwikkeling van dorp en rivier                       terug naar hoofdpagina

uitgave van Historische Vereniging Woerden en Omgeving

Stichts-Hollandse bijdragen no. 5

samenstelling J.G.M. Boon

1968

 

Dit boekje is naar aanleiding van een historische tentoonstelling die van 28 tot en met 30 november 1968 gehouden werd in het raadhuis van Linschoten samengesteld. Het geld wat met de verkoop van het boekje werd binnen gehaald kwam geheel ten goed van het Stichtingsfonds Dorpshuis Linschoten.

Het eerste hoofdstuk, geschreven door A.M.Zijverdem-Poortman, gaat geheel over Else von Arnhim, de laatste bewoonster van het Huis te Linschoten.

Hoofdstuk twee, Een en ander over Linschoten, geschreven door Dr. C.J.van Doorn, gaat over de ontstaansgeschiedenis van Linschoten en omgeving.

Hoofdstuk drie, De Linschotenstroom, geschreven door E.E.de Voo, beschrijft de ontwikkeling van het landschap in en om Linschoten, vanaf het begin van onze jaartelling tot heden.

Hoofdstuk vier, medegedeeld door J.G.M. Boon, geeft een policie-reglement weer uit de negentiende eeuw.

Hoofdstuk vijf, van Linschoten naar Transvaal, geschreven door W.G.F.C. Rissink, verteld het verhaal van de Linschotense huisarts G.H. Rissink die in 1876 Linschoten verruild voor Pretoria in Zuid-Afrika.

Het zesde hoofdstuk, van Secretarie tot Raadhuis, geschreven door J.G.M. Boon, verhaalt over de ontwikkeling aan het einde van de 19e eeuw van het dorpsbestuur, wat uiteindelijk leidt tot de bouw van het gemeentehuis.

Hoofdstuk zeven, Het lager Onderwijs, geschreven door J.G.M. Boon, beschrijft de situatie van het onderwijs te Linschoten gedurende de eerste helft van de 19e eeuw.

Het laatste hoofdstuk, Kerkelijke zaken, geschreven door J.G.M. Boon, verteld in het kort de ontwikkeling van de kerk te Linschoten in de periode 1580 tot 1650.