Monumenten te Linschoten

                                  uitgegeven door het Gemeentelijk komitee Linschoten "Monumentenjaar 1975"

                            1975

        terug naar boekenpagina

                                                                                                                                                      terug naar hoofdpagina

 

samengesteld door: B.van den End, F.A.L. de Goederen, T.J. Hagen, F.E. Klein, H.J. Klein-van Leeuwen, E.J.P.J. Mols, J.F.M. Mols-Verschoof, K. Prins, J.W.C. van Schaik, J.P.H.M. Valckx en E.M. Valckx-Edelbos.

Het eerste hoofdstuk, Eertijds gelegen.... , gaat over de geschiedenis van de 4 kastelen of versterkte huizen die Linschoten heeft gekend. Kasteel Linschoten, Kasteel Wulverhorst, Kasteel Te Nesse en Kasteel Heulestein + Huize Heeswijk.              

Het tweede hoofdstuk gaat over de dorpskern, dat grotendeels onder monumentenzorg valt en beschermd dorpsgezicht is. Aan de hand van foto's en huisnummers worden de panden aan de dorpsstraat stuk voor stuk beschreven. Apart worden de grote of St Janskerk, het theekoepeltje, boerdrij Liefhoven en het Tolhuisje behandeld.

Hoofdstuk drie behandeld op dezelfde wijze de buitengebieden west en noord. De verschillende boerderijen in de omgeving en het Huis te Linschoten komen hier ter sprake. 

In het laatste hoofdstuk komen de boerderijen in de buitengebieden zuid en oost aan bod.