Sprokkelingen

                                                                                                                        uit de geschiedenis van 

                                                          Linschoten en Snelrewaard

                                                                                                                                                   Deel 1

                                                            uitgave: gemeentebesturen van Linschoten en Snelrewaard

                                                                                                                                1978

                                                                                               Samengesteld door het streekarchivariaat Zuid-West Utrecht

                                                                                                                                                   terug naar boekenpagina 

                                                                                                                                                   terug naar hoofdpagina

 

In dit eerste deel van het drieluik sprokkelingen wordt de eerste geschiedenis van Linschoten en Snelrewaard in de breedste zin van het woord beschreven. Zowel de kerkelijke als de staatkundige geschiedenis komt aan de beurt. In het boek staan vele lijsten met namen van vroegere inwoners van Linschoten. De eerste lijsten stammen uit 1795. Het boek is rijk ge´llustreerd met tekeningen en foto's.  

Ik heb 3 sets van de drie delen Sprokkelingen te koop voor 50 euro per set.