Dorpstraat 89.jpg

< prev. page
image 51 of 64
next page >
<< first page
back to thumbnailview
last page >>

50_dorpstraat_89.jpg

Bouwjaar voor 1775, woonhuis/winkel/werkplaats

 

De geschiedenis van dit pand is opgeschreven door Dick Kruithof.

 

In 1775 koopt Jacob de With dit huis uit de nalatenschap van (waarschijnlijk) zijn ouders Jan en Merrigje de With voor 1300 gulden.

Het betreft “een huijs thans in tweejen verhuurd en bewoond wordende met een schuur, een vier roeden Berg, en een schoonen welgelegen Boomgaard, staande en gelegen annex het Dorp Linschoten, strekkende voor over de straat uijt de rivier de Linschoten, oost op, tot achter tegen de landscheijding van Isak Verweij, ten zuijden over het sandpad tot den halvendijk, belend ten noorden voor de weduwe van de Heer Herbertus van Dam en achter den Hoogenwerf”.

De aanwezigheid van een vier roeden Berg doet vermoeden dat er in vroegere tijden ook vee werd gehouden op deze locatie. Of er toen ook sprake was van een (kleine) boerderij is niet zeker. Er was wel een schuur, maar een “stal” ontbreekt. Het is waarschijnlijker dat er rond deze woning beperkte agrarische activiteiten plaatsvonden.

In 13 oktober 1846 koopt Dirk Verweij Corneliszoon, landbouwer,  het huis in opdracht van en ten behoeve van Arnoldus Antonius Ultée, schilder te Linschoten, van de toenmalige eigenaar: het echtpaar Johannes Gersie, landbouwer en klompenmaker, gehuwd met Catherina de Wit (schrijffout: bedoeld wordt “With”).

 

 

 

De omschrijving luidt dan: “eene huizinge geteekend Nommer 50 met eene ruime werkschuur en tuin groot tezamen omstreeks vier roeden staande en gelegen te Linschoten”

De werkschuur wordt later een schilderswerkplaats. Aanvankelijk was deze schuur opgetrokken van hout en gedekt met pannen en werd naar alle waarschijnlijkheid gebruikt als klompenmakerij. De voor- en achtergevel zijn later van baksteen opgetrokken. De linker bovenzijgevel is nog steeds een houten constructie.

 

Het huis komt later in bezit van Pieter Adrianus Kruithof , geboren te Fijnaard, die gehuwd was met de dochter van schilder A.A.Ultee, Aletta Ultee. In 1921 wordt het pand eigendom van zijn zoon Arnoldus Anthonij Kruithof. De omschrijving luidt dan: “een huis met werkplaats, erf en tuin te Linschoten, kadaster gemeente Linschoten, Sectie B nommers 723, 857, en 858, samen groot zeven are”

In 1956, na overlijden van schilder A.A.Kruithof, komt het pand in bezit van zijn zoons: de gebroeders  Nols (Arnoldus Anthonie) en Piet (Pieter Adrianus) Kruithof. Het huis wordt grondig verbouwd en nadien in tweeën bewoond. Tussen de beide woonhelften verschijnt een schilderswinkel.

 

In 1992 houdt de schilderszaak op te bestaan. Het huis wordt gerenoveerd en de schilderswinkel verdwijnt.

Het huis wordt thans ook in tweeën bewoond. Het linker gedeelte met de werkplaats (Dorpstraat 89)  is sinds 2001 in bezit van de familie Severs-Van Maurik. Het rechter gedeelte (Nieuwe Zandweg 1), waarvan ooit de schilderswinkel deel uitmaakte, is sinds 1997 in bezit van de familie Van Burg-Kruithof.

 

Vanaf 1775 woonhuis/boerderij Jacob de With

Het huis wordt geërfd door dochter Catherina die is getrouwd met Johannes Gersie.

In 1846 betrekt Arnoldus Antonius Ultée, schilder te Linschoten. Het huis wordt van Gersie gekocht door Dirk Verweij Corneliszoon.

Tot 1882 Jannetje Ooms

Het huis komt in 1882 in bezit van Pieter Adrianus Kruithof schilder

1882-1921 Pieter Adrianus Kruithof schilder

1921-1956 A.A. Kruithof schilder

1956-1992 zoon P.A. (Piet) Kruithof  schilder en A.A. (Nols) Kruithof tot diens overlijden eind jaren 60.

1956-1992 had Piet Kruithof er een schilderwinkel.

1992-heden woonhuis