Het Huis te Linschoten door de eeuwen heen

Zoals in de voorgaande hoofdstukken is vermeld is het huis omstreeks 1647 gesticht door Johan Strick III. Vermoedelijk stond er al in 1597 een gebouw op deze plek, te zien op een detail van een kaart van Rijnlandgemaakt door FlorisBalthasar in 1615. (landkaart uit 1615).  Er wordt daarom ook aangenomen dat Johan Strick III de bestaande boerderij ombouwde tot herenhuis. Waarschijnlijk een laag gebouw met twee torentjes. Zijn zoon liet het huis kort na het overlijden van zijn vader naar achteren uitbreiden. Op een kaart van het Groot Waterschap te woerden uit 1670 is duidelijk te zien dat het Landgoed Linschoten is gesticht. (detail kaart uit 1670) Diverse generaties hebben er in de loop der tijd elementen aan toegevoegd.  

De eert bekende afbeelding van het huis dateert uit 1654, dus kort na de bouw. Het is een olieverfschilderij op doek van Herman Saftleven. (Huis te Linschoten anno 1654 kleur , Huis te Linschoten anno 1654 zwart/wit)

Daarna wordt het Huis te Linschoten regelmatig op papier gezet.

Een pentekening van J. de Beier uit 1744 (Huis te Linschoten anno 1744)

Een pentekening van onbekende persoon en datum (Huis te Linschoten 1750-1800)

Pentekeningen van de vijver en tuin van Huis te Linschoten aan het begin van de 19e eeuw (Tuin Huis te Linschoten begin 19e eeuw)

Een pentekening van onbekend persoon omstreeks 1850 (Zijaanzicht Huis te Linschoten omstreeks 1850)   

Een aquarel van Anth Grolman 21 september 1891. 1 dag voor de verkoop van het huis door von dem Bussche aan Ribbius Pellentier. (Huis te Linschoten anno 1891)

Foto van gasten van de familie Pelentier op de brug voor het huis genomen op 12 juni 1898. (Huis te Linschoten anno 1898

Foto Huis te Linschoten anno 1910. 

Huis te Linschoten tijdens de restauratie van het dak in 1929

Huis te Linschoten anno 1994

Huis te Linschoten anno 2003