Het wapen van Linschoten 

Zijnde van keel, beladen met een band van zilver.
Bevestigd bij Besluit Hoge Raad van Adel van 11 september 1816

Het wapen van de gemeente Linschoten blijkt afkomstig te zijn van één van de twee laatmiddeleeuwse families Van Linschoten. Later (er is geen ononderbroken lijn) komt het voor in twee kwartieren van het wapen van Strick van Linschoten, een familie die in de zeventiende en achttiende eeuw ambachtsheer van de heerlijkheid Linschoten was. De gemeente Linschoten heeft in het begin van de negentiende eeuw bij de keuze van een gemeentewapen teruggegrepen op een middeleeuws familiewapen. Waarschijnlijk had men daarbij niet die connectie gezien en heeft men gedacht "gewoon" een kwartier van het wapen van Strick van Linschoten tot gemeentewapen te nemen.  

Oorsprong/verklaring :

Gelijk aan het heerlijkheidswapen. Het is waarschijnlijk afkomstig van de familie Van Linschoten, die in de Middeleeuwen Heren van Linschoten waren. Het komt later ook terug in het wapen van de familie Strick van Linschoten, die het waarschijnlijk als heerlijkheidswapen opgenomen hebben in hun wapen.

Bron: Informatie Streekarchievariaat Rijnstreek.

Zie voor meer informatie ook:

Kasteel Wulverhorst: http://www.linschoten.nu/kastelen/kasteel%20Wulverhorst.htm

Drie Eeuwen van der Heeden's in het oosten van Holland, door Nico Plomp: http://members.chello.nl/j.zwart13/door_nico_plomp.htm