Kasteel Heulestein gelegen halverwege Montfoort en Linschoten (foto 1 plattegrond huidige plaats). Op 6 mei 1320 kreeg Roelof de Rover, de broer van de Burggraaf van Montfoort, een stuk grond, gehete Heuland, op de stroomrug tussen Montfoort en Linschoten in leen van de graaf van Holland (foto 2 plattegrond uit 1651). Roelof bouwd hier een kasteel dat hij Heulestein noemt. Het is een open huis, wat inhoud dat het huis altijd voor de leenheer ter beschikking staat ten behoeve van krijgsverrichtingen. In 1418 vraagt Burggraaf Jan II toestemming om Heulestein af te breken. Hij is bang dat de vijandelijke troepen te dicht bij zijn eigen Montfoort komen. Bij het oude kasteel wordt een boerderij gebouwd. Heulestein blijft tot aan 1649 in bezit van het geslacht de Rover van Montfoort. Voor meer informatie over kasteel Heulestein http://www.kastelinutrecht.eu Op foto 1 is op de plattegrond van het huidige Linschoten de plaats van het kasteel aangegeven. Op foto 3 is de huidige boerderij te zien aan de M.A.Reinaldaweg 81. Wie vanaf Linschoten richting Montfoort de boerderij passeert kan gelijk na de boerderij (foto 3) nog duidelijk het vierkante perceel, omringt door water, waar het kasteel gestaan heeft herkennen.

1)                                                                                                                                2)

 

3)