Kasteel Huis te Nesse heeft gestaan even ten zuiden van Linschoten bij de Graafse brug, foto 1 en 2 (foto 3 is een oude landkaart van de omgeving). De stichting van Huis te Nesse is omgeven door tegenstrijdigheden. Zo zou het huis rond 1300 gesticht zijn door Alpher van Wulven. Een andere bron vermeld dat Willem de Rover van Montfoort de stichter is. In de tijdspanne gezien moet Lysbeth de Rover, die getrouwd was met Alpher van Wulven, een zus van Willem geweest zijn. Het zou dus goed kunnen dat Willem het kasteel liet bouwen en zijn zuster het ging bewonen. Half 16e eeuw volgen er in Nederland klimatologisch barre tijden, met als gevolg veesterfte en verloren oogsten. Hierdoor konden de boeren hun pacht niet meer betalen, wat de ondergang van Huis te Nesse betekende. Op last van de staten van Holland werd het in 1757 gesloopt. Ter plaatse zijn in 1948 en 1949 opgravingen gedaan waarbij de fundering van het oude 10 hoekige kasteel werden gevonden, foto 4 en 5. Voor meer gedetaileerde informatie over kasteel Huis te Nesse http://www.kasteleninutrecht.eu De foto's 6,7, 8 en 9 zijn oude pentekeningen van Huis te Nesse.
 

1)                                                                                                             2)

  

3)

4)                                                                                                                                                       5)

    

6)                                                                                                                             7)

   

8)                                                                                                                          9)