Kasteel Linschoten, niet te verwarren met het in 1647 gebouwde Huis te Linschoten, heeft gestaan aan wat nu de Vaartkade NZ heet. Op foto 1 is op de plattegrond van het huidige Linschoten de plaats van het kasteel aangegeven. Op de luchtfoto uit 1973 is de plek duidlijk aangegeven (foto 2). In 1246 is er reeds sprake van een huis of hofstede te Linschoten dat verkocht werd door ridder Gerard over de Vecht. Het kasteel gaat, zowel bij de leenheren als de pachters, over van vader op zoon (foto 3). Hendrik Johan II van Montfoort krijgt in 1438 toestemming om stenen van het kasteel te vervoeren naar Montfoort. Blijkbaar was het toen al een ruine. Waarschijnlijk is het vewoest tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisen. Tijdens bodemonderzoeken in de 1970 en 1993 is gebleken dat het kasteel een min of meer ronde vorm had en dat er binnen de muren meerder gebouwen hebben gestaan (foto 3+4). Op foto 5 staan twee pentekeningen van kasteel Linschoten. Het is zeer twijfelachtig of deze tekeningen ook werkelijk kasteel Linschoten of anders het latere Huis te Linschoten voorstellen, zeker gezien de data's onder de tekeningen. Voor meer informatie over kasteel Linschoten http://www.kasteleninutrecht.eu
 

1)                                                                                                                    2)

        

3)                                                                                                                 

        

4)                                                                                                                             5)

         

6)                                                                                                                                                 7) Deze afbeelding van Kasteel Linschoten vond ik onlangs in Het Utrechts Archief (september 2009)