Een knipsel uit het weekblad de Katholieke Illustratie uit 1939 (73e jaargang, no 23, 9 maart 1939) . Het toont een schilderij getiteld: De hut aan den plas (bij Linschoten in de provincie Utrecht). Naar (kopie van) een schilderij van H.Endlich.

De plek is vooralsnog niet thuis te brengen. Het zou overal in Nederland kunnen zijn, maar omdat de prent deze titel heeft meegekregen kan men er van uitgaan dat het ook inderdaad in de buurt van Linschoten is geschilderd.  

Het schilderij is gesigneerd door H.Endlich. Dit is echter niet degene die deze prent geschilderd heeft. De signaturen H. Welther, H. Endlich en W. Markenstein werd gebruikt door de schilder/kunsthandelaar Hendrik Welther (1885-1947), maar ook door zijn broers Henri Welter (1886-1948) en Willem Frederik Welther (1895-1939). Alle drie de broers handelden in werk van o.a. Arnoud van Gilst, Aris Knikker, Henk Schallenberg, Jan Knikker, Cornelis de Bruin en Jan Knikker jr. Henk Welther signeerde met H. Welther, Henri Welter met de naam van zijn moeder H. Endlich en Willem Frederik Welther signeerde met W. Markenstein naar de familienaam van zijn vrouw. 

Dit schilderij wordt door kenners toegekend aan Aris Knikker. Aris Knikker, geboren in 1887 te Haarlem en overleden 1962 te Den Haag, is zijn loopbaan begonnen als plateelschilder op de plateelfabriek van Rosenburg te Loosduinen. Aris Knikker werd dus geboren in Haarlem en woonde vervolgens tot 1912 in onder andere Den Haag, ergens in Friesland, Nieuwkoop wederom Den Haag, Kortenhoef en weer terug naar Den Haag waar hij tot zijn dood in 1962 zou blijven wonen. Aris Knikker kreeg zijn opleiding aan de academie voor beeldende kunst in Den Haag. Aris Knikker ging over tot de vrije ongebonden schilderkunst. Zijn voorkeur lag bij landschappen, boerenerven, plasgezichten, polderlandschappen en vergezichten, allen in de trant van de Haagse School.   

Aris Knikker heeft veel ongesigneerde werken verkocht aan Henri Welther, 1886-1948,  kunsthandelaar te Den Haag. Deze zette vervolgens een eigen signatuur onder het schilderij. Hij bediende zich veelal van de naam H.Endlich. Endlich was de meisjes naam van zijn moeder. Zijn schilderijen met het signatuur H.Endlich vond vooral aftrek op de Duitse kunstmarkt.