De heer W.J.Raven uit Linschoten maakte van 1964 tot 1967 voor een studie schematische schetsen van Linschoten. De schetsen worden op diverse pagina's op deze website gebruikt. Een compleet overzicht vind u hier op de pagina kunst. De schetsen zijn al een kustwerkjes op zich. De plattegronden, vooraanzichten met uitslagen geven een unieke kijk op de dorpstraat te Linschoten. Vandaar ook deze plaatsing op de pagina kunst.

De dorpskern

De brug bij de bakker over de Montfoortse of  Nieuwe Vaart

Koffiehuis "Het Wapen van Linschoten en Snelrewaard" met daar tegenover de kapperszaak, uiterst rechts een van de pilaren bij de ingang van de Rooster

De hoek waar de Montfoortse of  Nieuwe Vaart het riviertje de Linschoten instroomt.

De achterzijde van de dorpstraat 4 tot en met 10 aan de Linschoten, rechts de theekoepel van het oude raadhuis.

 

De hieronder getoonde plattegronden met uitslagen moet u maar eens rustig bekijken en goed in u opnemen om een juist beeld te krijgen.

Plattegrond van de Dorpstraat. Boven Dorpstraat 27 t/m 57 en onder dorpstraat 14 t/m 50. Boven en onder de plattegrond de gevels van de desbetreffende panden.

Hieronder dezelfde schets maar dan omgekeerd.

 

Plattegrond van Dorpstraat 32-34, Koffiehuis "Het Wapen van Linschoten en Snelrewaard", met gevelaanzichten en doorsneden van het pand.  

 

Plattegrond van de dorpskern, weer met uitgeklapte gevelaanzichten. 

    

Dezelfde tekening maar nu omgekeerd.

 

Plattegrond van de Dorpstraat vanaf nummer 9 t/m 25 met daarachter nog nummer 27 en 29. Onder Dorpstraat 4 t/m 12 met daarachter nog nummer 14 en 16.  

Dezelfde tekening maar nu omgekeerd.

 

 

Grote plattegrond van de dorpskern. Ter oriŽntatie: linksonder de Hoge Werf. Geheel rechts zijn staan ter hoogte van wat nu de Jacob Barneveldstraat is nog de schuren van de smidse van de heer Jaap Van Dijk. Duidelijk zichtbaar is ook de Slangen of Abrikozenmuur tussen de Bleek naast de N.H. Kerk en de pastorietuin.