Twee schilderijen van de heer A.P.Huijzer sr uit Heiloo. De heer Huijzer, van oorsprong Woerdenaar, woonde met zijn gezin aan de Korte Linschoten oostzijde naast de familie Oskam. De heer Huijzer, van beroep huisschilder, trok er in zijn vrije tijd op uit om de omgeving op doek vast te leggen. Hij schilderde Linschoten gezien vanuit de richting Cattenbroek met zicht op de Vaartkade Noord en Zuid Zijde en de achterkant Dorpstraat 1 t/m 25. Het schilderij is gedateerd winter 1934. In 1922 schilderde hij de Vaartkade Z.Z. In 1939 verhuist de familie naar het Noord Hollandse Heiloo.  Na zijn dood schonk de familie het schilderij aan stichting dorpshuis "Onder een kap". Toen de stichting overging in sport-en zalencentrum de Vaart heeft de heer van Varik aangegeven dat het schilderij in het vernieuwde zalencentrum mocht blijven hangen als het bestuur er zuinig op zou zijn. In 2020 werd het schilderij in bruikleen gegeven aan de Vereninging Oud Linschoten waar het in het verenigingslokaal in de Brede Vaart tentoon wordt gesteld.  Het schilderij uit 1922 heeft tot aan de opheffing van de gemeente Linschoten in 1989 op het gemeentehuis gehangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linschotenaar Wim Gouderjaan is tot aan de opheffing van de gemeente Linschoten bode op het gemeentehuis geweest. Onderstaand schilderij van de heer A.P.Huizer redde hij destijds uit de vuilnisbak. Het schilderij toont de Vaarkade Z.Z. gezien vanaf de Vaartkade N.Z. Geschilderd in 1922.