Linschoten onder water als de zeespiegel stijgt?                                           Home

De verontrustende berichten over de steeds sneller stijgende zeespiegel stelt vele mensen die in de "bedreigde gebieden"wonen voor de vraag:" hoe zit dat bij ons? De prognoses van het KNMI zijn wat voorzichtiger dan die van andere "specialisten", vele speken elkaar ook tegen, maar dat de temperatuur op aarde stijgt en daarmee ook de zeespiegel is een vaststaand feit, alleen de snelheid blijft een twistpunt.

Hieronder vind de Linschotenaar het antwoord op de vraag: hoe zit dat bij ons?  (Bron demis.nl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat Linschoten grotendeels op een oude kleirug ligt, ligt het relatief hoger dan de omgeving. Waneer de zeespiegel dus met ongeveer 4 meter stijgt zoals de negatiefste voorspellingen, (welke volgens deze voorspellingen al tussen 2030 en 2050 het geval zal zijn), zal het water in Linschoten tot een hoogte van om en nabij de 3,5meter komen.    

Op deze kaart de gebieden die onder en boven NAP liggen.

Nederland boven en beneden de zeespiegel, resp. in groen en blauw weergegeven (Bron:  ahn ).    Op 11 maart 2005 zijn op parkeerplaatsen langs een aantal snelwegen in Nederland 23 borden geplaatst die de "Echte Kust van Nederland" aangeven. De "Echte Nederlandse Kustlijn" volgt de 0 m NAP-lijn. Al het land ten westen van deze lijn ligt dus onder zeeniveau en zou zonder dijken of duinen onder water staan. Amersfoort zou een badplaats zijn.

 

 

Hieronder een plaatje waarop de bodemdaling in Nederland staat aangegeven.                           Snelheid van verticale bodembewegingen in mm/jaar. Bron:  RDNAP.

Uit de bovenstaande figuur blijkt, dat Nederland een kantelende beweging ondergaat, dalend in het noorden en westen, stijgend in het oosten en zuiden. De as van kanteling ligt langs de lijn Breda-Amersfoort-Emmen. Nederland ligt al zestig miljoen jaar in de randzone van het dalende Noordzeebekken.

 

Het filmpje hieronder laat zien hoe de zee uiteindelijk Nederland zal veroveren.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp zijn er de volgende websites:

http://home.tiscali.nl/~wr2777/NAP-niveau.htm                                                                                                   

http://www.geo-loket.nl/index1.html                  

http://www.knmi.nl/kenniscentrum/nieuwe_inzichten_zeespiegelstijging.html