Angelusklokje
Jachthuis
Huis te Linschoten

De klokken van Linschoten
luidklok Barbara
Huis te Linschoten

Klokken van Linschoten

Angelus klok in de kerktoren

Klok op het jachthuis

Klok op het Huis te Linschoten

Grote luidklok in de kerktoren

Bronnen

Het jachthuis

  

In de buurt van het Huis te Linschoten, vinden we ook het Jachthuis op de Haardijk.

Op dit Jachthuis is de jongste van de vier klokken die Linschoten rijk is, te vinden. Het Jachthuis dateert uit 1904 toen het is gebouwd door aannemer Arie de Goederen, naar een ontwerp van A.N. Groenendijk. Groenendijk was de huismeester van de toenmalige eigenaar van het Huis te Linschoten G. Ribius Peletier. Op het Jachthuis bevindt zich boven het linkerdeel een klokkenstoel met bel. De klok hangt boven de Jachtkamer, waar de jagers zich verzamelden voor ze het land in gingen. De enige tekst op de bel is een afkorting: REG, latijn voor koning of koninklijk. Het is aannemelijk dat de bel werd gebruikt om jagers in het veld te waarschuwen of te attenderen op (etens)tijd.