Linschotengangers
De 30 jarige oorlog
Hollandgängers
Linschotengängers
Namen

Home

Startpagina

Welkom

Informatie

              

Immigratie van buitenlandse werknemers, tijdelijk dan wel definitief, is zeker niet iets van deze tijd. In het verleden trok al menig buitenlander richting Holland op zoek naar werk. Door de culturle- en economische tolerantie was Holland aantrekkelijk voor veel mensen. Na de 30jarige oorlog,

1618-1648, zochten vele jonge Duitse mannen uit Westfalen hun geluk in Holland. De Duitsers stonden bekend als hardwerkend en waren daarom ook graag geziene gastarbeiders. De meeste van hen waren seizoensarbeiders, maar er verstigde zich ook velen definief in Holland. Deze trek duurde tot kort voor de eerste wereldoorlog. Een behoorlijk aantal van deze Duitse immigranten kwam in Linschoten terecht.

    Linschotengangers

Op deze pagina's wordt een stukje Linschotense geschiedenis beschreven net na de 30 jarige oorlog 1618-1648.

Belangrijkste bronnen hiervoor zijn, een artikel in Heemtijdinghen, jaargang 34, nummer 2, juni 1998, geschreven door amateur historicus Freek Schlingmann, met Linschotense roots, en vele internetsites.  

Terug naar Linschoten.nu