Linschotengangers
De 30 jarige oorlog
Hollandgängers
Linschotengängers
Namen

  

Linschotengangers

 Ook in Linschoten kwamen Hollandgangers terecht. De allereerst waarvan bekend is dat hij zich in Linschoten vestigde was Hery Venne Court uit Lienen, een dorpje zo'n 20 kilometer ten zuiden van Osnabrück. Hij liet zich in 1767 registreren in het lidmatenboek van de Hervormde kerk te Linschoten. In het naast het Graafschap Tecklenburg gelegen Fürstbisdum Osnabrück verkeerde de bevolking in dezelfde armoedige omstandigheden. Venne Court moet het grote voorbeeld geweest zijn van menig jonge man uit Lienen. In 1774 vertrok de 18 jarige molenaars zoon Johannes Hermanus Gersie samen met de 15 jarige Heinrich Kriege naar Holland. Uiteindelijk belanden ook zij in Linschoten waar ze als klopmpemnmakers aan het werk gingen. Het verging Gersie zo goed dat hij zelfstandig ondernemer werd en trouwde met een Linschotense. Hij kocht na verloop van tijd diverse stukken grond in Linschoten en Woerden. zijn succes bleef niet onopgemerkt in Lienen. Tussen 1774 en 1830 schreven zich 37 jonge ongehuwde manne zich in bij de Hervormde kerk in Linschoten. Aangenomen mag worden dat niet iedere Linschotenganger zich inschreef bij de kerk dus kan het aantal hoger worden ingeschat. De gastarbeiders kwamen voornamelijk in de klompemakerij en de kleivletterij terecht. Velen vertrokken later wser uit het dorp. Uit het bevolkingsregister uit 1840 blijkt dat er nog 5 Duitse imigranten in Linschoten woonachtig waren. Johannes Specht uit Keuz was 'broodslijter'. Gerard Friederich Peterschlingmann uit Vienen was klompenmaker. Helena van Oort uit Xanten was getrouwd met Paulus veenhof. Evert Tiggers uit Lienen was klompenmaker evenals Gerard Rudolf Mindrop uit Lienen.
Hoe kwamen zoveel jonge Duitse mannen in het kleine Linschoten terecht. Aangenomen mag worden dat velen onderlinge familiebanden hadden. Zo was bijvoorbeld Jacob Heeman die in 1771 naar Linschoten kwam familie van de families Grundman en Gersie uit Lienen. Kriege blijkt aangetrouwde familie van Gersie te zijn, terwijl Heeman weer opduikt bij de doop van Gerard Friederich Peterschlingmann. Ook komen we de achternaam Otto tegen, dit was de originele achternaam van de grootvader van G.F. Peterschlingmann. Nog steeds komt men in Linschoten van de Duitsers afstammende achtrernamen tegen, zoals Hilgeman, Grondman en Kriege.

    Linschotengangers

Linschoten anno 1760 en 1774