page 1
Start
Start
Start
Start
Start
Onderwijs in Linschoten
Linschoten.nu

Onderwijs in Linschoten

In vroeger tijden

TimotheĆ¼s school

Prins Claus school
Prins Clausschool

Het onderwijs in Linschoten kent een lange geschiedenis. Op deze pagina's zal deze geschiedenis aan bod komen. De twee nu bestaande basisscholen zullen op aparte pagina's worden behandeld.

De vroegst bekende gegevens dateren van 1585. In 2010 is in Linschoten de nieuwe brede school

'De Brede Vaart' geopend, waar beide basisscholen in zijn ondergebracht.

Belangrijkste bronnen voor al deze informatie zijn:

'Sprokkelingen van Linschoten en Snelrewaard' deel I

'Archieven onder de gerechten Linschoten' in bezit van het streekarchief RHC Rijnstreek te Woerden.

Ook de scholen hebben de nodige informatie verstrekt over hun eigen geschiedenis.

Het onderwijs in Linschoten is altijd beperkt gebleven tot lager ondewijs. Voortgezet onderwijs werd,

en wordt nog steeds, meestal in Woerden of Montfoort gevolgt. 


Met schriftelijke bijdragen van Evert de Jong en Jos den Held is het een compleet overzicht geworden van de geschiedenis van het onderwijs in Linschoten.

Speciale dank gaat uit naar Heiko Possel die alle correspondentie van zijn vader met betrekking op de oprichting van de Prins Claus school aan mij heeft afgestaan om deze in het verhaal te verwerken.

                                

Fotogalerie

School in Linschoten
In vroeger tijden

Tijdlijn

Home
Terug naar Linschoten.nu