[website ontwerp] [website bouwen] [page 1]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Onderwijs in Linschoten]

Tijdlijn onderwijs in Linschoten:


1585              Oudste beschrijving van lager onderwijs in Linschoten.


1914              Oprichting van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs:
                        School met den Bijbel, later Timotheüsschool.


1938              In 1938 werd de openbare lagere school gesloten wegens gebrek aan leerlingen.


1965              Herinvoering van Openbaar lager onderwijs: Prins Clausschool.


1970              Officiële opening van de nieuwe Prins Clausschool

                         door ZKH prins Claus, 30 november 1970.


1985              Invoering van de Wet op het Basisonderwijs. Fusie kleuter- en lagere scholen.


2012              Opening “Brede Vaart” Prins Clausschool en Timotheüsschool in één gebouw.

  

Onderwijs in Linschoten