page 1
Start
Start
Start
Start
Start
Onderwijs in Linschoten

Onderwijs in Linschoten

Tijdlijn onderwijs in Linschoten:


1585              Oudste beschrijving van lager onderwijs in Linschoten.


1914              Oprichting van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs:
                        School met den Bijbel, later Timotheüsschool.


1938              In 1938 werd de openbare lagere school gesloten wegens gebrek aan leerlingen.


1965              Herinvoering van Openbaar lager onderwijs: Prins Clausschool.


1970              Officiële opening van de nieuwe Prins Clausschool

                         door ZKH prins Claus, 30 november 1970.


1985              Invoering van de Wet op het Basisonderwijs. Fusie kleuter- en lagere scholen.


2012              Opening “Brede Vaart” Prins Clausschool en Timotheüsschool in één gebouw.

  

In vroeger tijden

Timotheüs school

Prins Claus school
Prins Clausschool

Fotogalerie

School in Linschoten
In vroeger tijden

Tijdlijn

Home