Start
Terug in de tijd
De naam
Linschoten 1
Start
Linschoten 3

Home

De geschiedenis van Linschoten

Er bestaat een uitgebreide geschiedschrijving van het dorp Linschoten, gelegen tussen Woerden en Montfoort, nu behorende tot de gemeente Montfoort. In 1968 verschijnt er voor het eerst een boekje over de geschiedenis van Linschoten, "Langs de Linschoten". In 1974 wordt dit boek opgevolgd door het boekje "Monumenten te Linschoten. In 1978 brengt Linschotenaar E.E. de Voo een boekje uit waarin de natuur rond Linschoten beschreven wordt, "Vergeet het polderland niet". In de boeken ‘ ‘Sprokkelingen uit de geschiedenis van Linschoten en Snelrewaard’ wordt diep ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van het dorp. In drie delen wordt vervolgens de gehele geschiedenis van Linschoten doorgenomen. Deel 1 en 2 komen uit in 1978, deel drie komt uit in 1988.  De boeken zijn rijk voorzien van illustraties en foto’s. Verder is er het boekje: "Linschoten in Beeld" uit 1981. Een fotoboekje samengesteld door oud Linschotenaar Joop Hoogendoorn, met zeer oude foto’s van Linschoten en omgeving. In 1992 ligt het boekje "Montfoort geschiedenis en architectuur" in de boekhandel met daarin uiteraard ook aandacht voor Linschoten dat dan inmiddels tot de gemeente Montfoort behoord. In 1994 verschijnt het boek "Landgoed Linschoten" samengesteld door de heer Wessel Reinink uit Linschoten, woonachtig op het landgoed Linschoten. Hierin wordt zeer gedetailleerd de ontstaansgeschiedenis van Linschoten en omgeving beschreven met daarin de rol van het landgoed Linschoten en haar bewoners. Een bijzonder fraai boek! In 2001 verschijnt het "dagboek voor New York" van Maarten Reinink. Student Maarten Reinink onderhoud in de oorlogsjaren een correspondentie met een jeugdvriendin in New York. Reinink zit tijdens de oorlogsjaren ondergedoken in het jachthuis te Linschoten. Hij beschrijft onder ander de bombardementen op rijksweg 12 en het bevrijdingsfeest op het dorp. In 2004 brengt Kamerikker Jan van Es het boekje "Limes en Linies" uit. Het boek gaat over twintig eeuwen verdedigingswerken tussen de oude rijn en de Hollandse IJssel. Hierin wordt onder andere de Linschotense verdedigingsschans beschreven. Ook in 2004 brengt amateur historicus Freek Schlingmann het boek "Adel en Afscheiding" uit. Het boek gaat over de scheuring in de Protestants Christelijk kerk in Nederland tussen 1813 en 1840. Een centrale rol in dit boek spelen de Linschotenaren Johannes Gersie en Sijmen Niermeyer. Schlingmann is zelf afstammeling van één van de Duitse Hollandgängers die in Linschoten terecht kwamen.

Zelf heb ik in 2008 een boekje gemaakt over de panden in de dorpstraat en raadhuistraat. In 2011 heb ik een fotoboekje van linschopten uitgegeven met de titel "verleden en heden van de historische kern inbeeld. (Beide boekjes uitverkocht)

op de volgende pagina's zal worden geprobeerd om in het kort de geschiedenis van het dorp Linschoten te beschrijven, waarbij veelvuldig zal worden geciteerd en of zal worden teruggegrepen naar passages uit de bovengenoemde boeken  Met links naar illustraties en foto’s van Linschoten vroeger en nu om de geschiedenis en het Linschoten van nu in beeld te brengen.

Terug naar Linschoten.nu