[logiciel creation site] [creation site internet] [creation site web] []
[Start]
[Terug in de tijd]
[De naam]
[Linschoten 1]
[Start]
[Linschoten 3]
[]

De naam Linschoten.Uit de gegevens op de pagina "Terug in de tijd" valt af te lijden dat voor Linschoten voor het jaar 900 geen echte geschiedenis zal bestaan. Op de grote kleirug die zo’n 3000 jaar geleden hier is ontstaan waren wel de omstandigheden aanwezig om redelijk droog te wonen. Dit strookt ook met de bodemvondsten. De naam Linschoten verschijnt pas laat in de boeken. Terwijl Woerden al in 800 en 900 in verschillende bronnen wordt genoemd, wordt Linschoten pas rond 1172 in een oorkonde vermeld. De meeste deskundigen die zich over de ouderdom van Linschoten hebben gebogen zijn het er in ieder geval over eens dat Linschoten en ook de naam ouder moet zijn dan 11e eeuw. Interessant blijft natuurlijk de vraag wat er nu eerder was de naam voor de rivier of de plaatsnaam Linschoten en waar kwam deze naam vandaan.


Het zal wel altijd een raadsel blijven. Er bestaan verschillende theorie├źn over dit onderwerp.

1)      De naam Linschoten zou afgeleid zijn van "lindeschot" hetgeen vroeger dienst deed als afscheiding van lindehout om verschillende

          stukken wei - of bouwland af te bakenen.

2)      Een andere mogelijkheid van de oorsprong ligt in de naam "Lindescote" of "Lintscote". Linde schijnt in het oosten een aanduiding

          voor watertje of beekje te zijn terwijl cote een aanduiding van een klein boerderijtje is.

3)      Het bestandsdeel ‘schoot’ heeft de betekenis van ‘een bebost hoek hoger land uitspringend in moerassig terrein’. Het eerste       

          bestandsdeel kan staan voor lindeboom.

4)      Het kan ook gaan om een verdwenen waternaam. 


Ook is er natuurlijk nog de mogelijkheid dat een familie met de naam Linschoten of van Linschoten grond hier in bezit kregen en het hier zo noemden. Bekend is bijvoorbeeld wel dat in 1131 ene Bertold van Lindescot wordt genoemd in een oorkonde van het kapittel van Oudmunster te Utrecht. Dit kapittel was later eigenaar van grote delen van het gebied rond Linschoten. Het blijft speculeren.


Waarschijnlijk zal het nooit bekend worden waar de naam Linschoten vandaan komt.


Bijzonder interessant is te lezen hoe het landschap in Nederland is ontstaan dit alles is te lezen op de website onder de naam:
“WegWijzer Oostelijk Groene Hart” onder het  hoofdstuk landschap (http://home.hccnet.nl/jan.arkesteijn/landschap/llinks.html#L11) .


Ook interessante gegevens op de volgende site over de definitieve vorming van het graafschap Holland:
http://www2.zuid-holland.nl/onderwer/drgg/gouw/gouw3.html


Een PDF bestand over de waterstaatsgeschiedenis van het Rijnland en Woerden: http://www.waterstaatsgeschiedenis.nl/pdfs/02vdVen.pdf

De geschiedenis van Linschoten