Start
Terug in de tijd
De naam
Linschoten 1
Start
Linschoten 3

De geschiedenis van Linschoten

De vier kastelen en Huis te Linschoten.


In Linschoten hebben  vier “kastelen” of wel versterkte huizen gestaan.

 kasteel Linschoten, niet te verwarren met het Huis te Linschoten, (Gestaan hebbende ongeveer op de plaats waar nu het huis van zuivelhandel Herman Kasius staat,  Vaartkade NZ 21)  werd tussen 1131 en 1172 gebouwd en had een ronde vorm. In 1270 wordt het door heer Zweder van Zuilen in leen gegeven aan Willem van Linschoten. Het kasteel is tussen 1386 en 1438 verwoest. Bekent is alleen dat het in 1438 al een ruïne is, want burggraaf Johan II van Montfoort krijgt toestemming om de stenen van het kasteel af te voeren naar Montfoort.


Van het Kasteel Wulverhorst is vrijwel niets bekend. Het heeft bij Polanen gestaan, de boerderij heeft nog steeds die naam. Het enige wat over Wulverhorst te vinden is stamt uit omstreeks 1450, de volgende huwelijken worden hier vermeld:


Cunegonda van Bronckhorst, huwt (huw. voorw. 29-9-1422) Jan III van Montfoort, burggraaf van Montfoort, heer van Linschoten, Purmerend, Wulverhorst, Snelrewaard, Hekendorp en Polsbroek, tresorier van Holland en Zeeland 1417, raad en kamerheer van de dauphin van Frankrijk 1415, raad en kamerling van de hertog van Bourgondie 1441, overl. 16-1-1448.


Hendrik IV van Montfoort, burggraaf van Montfoort, heer van Purmerend, Linschoten, Hekensdorp en Wulverhorst, dijkgraaf van Lopikkerwaard 1449, baljuw van Woerden, baljuw van Rijnland, raad en kamerling van de hertog van Bourgondie, in de ban gedaan 1448, overl. ca. 1459, huwt 1432 Margaretha van Croy.


Johanna van Montfoort, huwt 1e (huw. voorw. 7-2-1475) Johan van Nijenrode, huwt 2e 1480 Johan van Goor, heer van Heel bij Roermond en de Weyer, gegoed te Wulvenhorst, Willescop, Achthoven en Blockland.


Huis te Nesse, (Gestaan hebbende in de buurt van de Graafbrug) werd jarenlang bewoond door de Heren te Nesse. In 1614 werd het geërfd door Agneta van der Nath-Duyvenlant. Omstreeks 1740 begon de veepest te woeden waardoor de boeren hun pacht niet meer konden betalen, het kasteel kon niet meer worden onderhouden en Graaf Leonard gaf in 1747 het kasteel aan de staten van Holland. na de dood van deze graaf in 1756 werd Huis te Nesse afgebroken.


Heulestijn werd gebouwd rond 1320.(Gestaan hebbende op de plaats waar nu de boerderij Heulestijn staat tussen Linschoten en Montfoort, M.A Reinaldaweg 81) Van de Graaf van holland verkreeg Roelof de Rover van Montfoort, ( broer van Burgraaf Zweden1 van Montfoort),  op 6 mei van het jaar 1320, drie morgen land gelegen onder Linschoten, geheten "Het Heuland". (Waarschijnlijk genoemd naar de oorspronkelijke eigenaresse Janne van Heulen). Voorwaarde was wel dat hij er drie morgen land bijkocht om er een stenen huis op te bouwen. Op 26 november 1418 wordt er begonnen met het slopen van het huis Heulestein. In het jaar 1659 wordt op de fundamenten van het oude huis een nieuw huis gebouwd. Een bewijs daarvan is een ingemetselde omlijsting van een deuropening in eikenhout met daarop "anno 1659"     


 In 1647 liet Johan Strick van Linschoten het Huis te Linschoten bouwen. De familie Strick vergaarde in de loop der tijd de heerlijke rechten van Linschoten e.o. en was hierdoor nauw betrokken bij het plaatselijk bestuur. In zekere zin werd hier de basis gelegd voor het ontstaan van de latere gemeente Linschoten. Het fraaie landgoed werd in 1891verkocht aan de familie Ribbius Peletier, en is thans beschermd natuurgebied. Het Huis te Linschoten bestaat nog steeds en is na een grondige restauratie nog altijd het aanzien waard.


Meer informatie over de vier kastelen en het Huis te Linschoten op de volgende pagina's:

De vier kastelen              Huis te LinschotenVan de genoemde “versterkte huizen” is niets bewaard gebleven.